Vis menu

 

Med denne side ønsker vi at give vores medlemmer information om generelle emner, samt svar på eventuelle spørgsmål.
Finder du ikke svar her, så kig i de andre faner og menuer eller kontakt os.

Adgang til gymnastiksalen og omklædning
Adgang til gymnastiksalen sker via omklædningsrummet, ligeledes skal skiftetøj og udendørssko placeres i omklædningsrummet. Døren fra forhallen/gangen og ind til gymnastiksalen må ikke anvendes, og skiftetøj, overtøj og udendørssko skal ikke placeres i gangen/forhallen. Vi henstiller til at alle overholder dette af hensyn til rengøringen. 
 
Bestyrelsen
Består af lokale borgere, der bruger en del af deres fritid i foreningen. De vælges for en toårig periode, på den årlige generalforsamling og er sammensat af forældre, gymnaster og instruktører. Husk at de er frivillige.
 
Billeder
Det er ikke tilladt at forældre eller andre tager billeder i salen.  - Vi henviser til fanen "Brug af fotos. Vigtig info".

Fodtøj eller ikke fodtøj
Brug indendørs fodtøj eller træn i bare tæer. Det er ikke tilladt at træne i strømpesokker eller i udendørssko.
Fodtøj til udendørs brug er ikke tilladt at benytte indendørs, det er ikke rart at ligge og lave gulvøvelser i smeltevand og gadesnavs.
Børns fødder skal kunne bevæges frit, derfor er bare tæer fint. Store kondisko har det med at falde af, når der skal springes. Ved spring kan kondisko være uhensigtsmæssige af hensyn til instruktøren, der skal tage imod. Det er ikke tilladt at træne i strømpesokker, da risikoen for skader er stor.
Ved brug af airtrack til træning, skal alle have bare tæer eller gymnastiksko på, da airtracken ikke kan holde til træningssko. 
Har medlemmet fodvorter eller andet smitsom sygdom på fødderne skal der anvendes fodtøj.

Forsikring
Alle instruktører og hjælpeinstruktører er forsikrede gennem DGI. Medlemmer og frivillige er ikke dækket via os, men via egen forsikring. En anbefaling: tjek op på dine forsikringer - er du og din familie dækket ved uheld?
 
Forældre i salen
Anvisninger fra instruktører skal følges. Vores generelle politik er at forældre ikke er i salen, mens deres barn er til gymnastik. vi henviser til omklædningsrummet. Det er ikke tilladt at opholde sig på skolens område (ved klasserne og HFO)- respekter venligst dette pga rengøring.
 
Generalforsamling
Afholdes en gang årligt, Vi opfordrer medlemmerne og forældre til medlemmer under 18 år til at komme og give deres mening til kende her. Datoen annonceres på hjemmesiden og i dagspressen mindst 8 uger før.

Glemte effekter
Vi kan ikke tage ansvar for eventuelle glemte effekter. Instruktørerne vil forsøge at aflevere glemte genstande, men det er dit eget ansvar at huske dine ting.

Instruktører, hjælpeinstruktører og minihjælpere
ISS Gymnastik vil altid gerne i kontakt med ildsjæle – se mere under fanen ”Vil du være med? "

Kontingentet
Betales ved tilmelding, og skal ske inden fremmøde på et hold. Se kontingent under de enkelte hold. 

Kurser og uddannelse
ISS Gymnastik har et tæt samarbejde med DGI. Vores instruktører kommer på relevante kurser.

Mødetider
Bedes respekteres og overholdes.
Ofte er der andre hold før og efter dit hold, så derfor beder vi forældre om at hente/bringe til den aftalte tid, da instruktørerne bruger pauserne mellem hvert hold, på at rydde op og gøre klar. 
Følg instruktørens henvisninger.

Sygdom
Vi følger samme regler som daginstitutioner, udstedt af Sundhedsstyrelsen.
Der er ingen regler om at der skal meldes afbud ved sygdom, men vi er glade for at vide hvis et medlem ikke kommer til træning i en længere periode. 
Ved afbud til opvisning skal der gives besked.
Ved aflysning af et hold hos instruktør pga. sygdom, se under fanen "kontingent"

Sæsonens forløb
Sæsonen starter uge 36 og slutter uge 13.
Vi informerer via hjemmesiden ved sæsonopstart så hold øje. 
Bemærk at de enkelte holds sæsoner kan være forskellige. Se mere under det enkelte hold.

Opvisninger
Hvert år afholder ISS Gymnastik forårsopvisning. Den vil oftest falde 8 dage før palmesøndag, men det kan variere fra sæson til sæson, så hold øje med informationer på mail og på hjemmesiden. Det foregår i SKIF.
 
Redskaber (der skal flyttes..)
Hvert år til forårsopvisningen, skal vi flytte redskaber fra gymnastiksalen og over i hallen. Her kan vi godt bruge en gruppe stærke medlemmer, med trailer og godt humør. Hold øje med din mail - vi skriver ud og beder om din hjælp. Ps: Redskaberne skal også retur igen - Husk at det er gratis motion :) 

Sommer-sæson
Nogle gange har vi mulighed for at oprette udvalgte hold til en kort sommer sæson efter hovedsæsonen slutter. Holdene vil starte op efter opvisningen og slutte i udgangen af juni. Se under Holdtilmelding for ledige pladser på hold.

Ris og ros
Kontakt os gerne, vi er modtagelige for feedback og vil gerne høre medlemmernes mening.  

Tilbagebetaling af kontingent og prøvetid
Se mere info i menuen ”Medlemskontingent”

Træningssteder
Vi træner de fleste holdi gymnastiksalen på Skævinge skole, blok A; og enkelte hold i Hallen i SKIF

Kommende aktiviteter


Seneste nyheder