Vis menu

Prøvetid

  • Fortryder man sit medlemskab inden 3. træningsgang efter sæsonstart, tilbagebetales 100 % kontingentet minus 50 kr. i administrationsgebyrer.
  • Sker det efter 3. træningsgang efter sæsonstart refunderes kontingentet ikke.

 

NB: Vær opmærksom på at manglende fremmøde er ikke tilstrækkeligt hvis kontingentet ønskes tilbagebetalt. ISS Gymnastik skal informeres på issgymbestyrelse@gmail.com inden ovenstående deadlines.

Ved skift mellem to hold:

Hvis et medlem ønsker at skifte mellem to hold, kan dette kun ske, efter forudgående aftale med instruktøren på det hold der ønskes flyttet til, og hvis der er plads på holdet.

Det er ikke tilladt, at møde op på det nye hold, uden forudgående aftale med instruktøren.  

 

Hvis det nye hold har et højere kontingent, betaler medlemmet differencen.

Hvis det nye hold har et lavere kontingent, udbetaler ISS Gymnastik differencen.   

Aflysninger og ændringer

ISS Gymnastik tager forbehold for aflysninger af enkelte afholdelser i løbet af sæsonen. Der bliver ikke ydet refusion for de enkelte aflysninger.
Foreningens bestyrelse forbeholder sig retten til at ændre visse holdstrukturer, hvis antallet af gymnaster tilmeldt et hold er for lavt, eller hvis holdet fungerer uhensigtsmæssigt. Dette indebærer enten nedlæggelse, sammenlægning eller opdeling af et hold.

Det fulde kontingent tilbagebetales, hvis ISS Gymnastik er nødsaget til at:
  • aflyse et hold efter tilmelding.
  • rykke et hold til et andet tidspunkt, og medlemmet ikke kan på det pågældende tidspunkt

 

Venlig hilsen ISS Gymnastik

ISS Gymnastik   Gymnastiksalen   Kornmarkskolen   

 


 

Kommende aktiviteter


Seneste nyheder